Speech - Dep Min Oosthuizen - ANC - Hessequa Hour Rally Heidelberg en Slangrivier - 14 May 2011

Die minimum inkomste is verhoog tot R3 500 per maand waar n DA munisipaliteit slegs deernis aan diegene toestaan wie 2keer n ALL PAY ontvang, wat beteken n stem vir die DA in die HESSEQUA beteken dat jou inkomste perk van R3 500 verlaag moet word en diegene wie in ontvangs is van deernis hulle deernis sal verloor.

Date
: 13 May 2011
Author
: Deputy Minister: Gert Oosthuizen
Year
: 2011
Volume
: 1
Publication
: Speech
Publication Page
: 5
Media Type
: Speech
Document

Document Request Form

Full Name (required)

Email Address (required)

Contact Number (required)

Postal Address (required)

Message

For security reasons, please enter the letters above in the box
below; please note that the text is case sensitive.