Sport Geskiedenis

Teen die algemene opvatting in was dit nie politiek wat sport eerste betrek het nie, maar wel andersom. Alreeds gedurende die Tweede Wereldoorlog het die konflik tussen Afrikaner en Engelsman tot in die sportarena deurgesypel. Nadat die stof in die na-oorlogse periode gaan le het, het die Nasionaliste aan bewind gekom en die strydpunt het toe al meer van taal na kleur verskuif. Met Uniewording in 1910 was aparte sportdeelname in Suid-Afrika al 'n alledaagse praktyk, alhoewel daar tog geisoleerde gevalle van sportdeelname oor die kleurgrens voorgekom het.

Date
: 17 May 2013
ISBN Number
: 0-620-14935-3
Author
: Van der Merwe, Floris
Year
: 1990
Publication Page
: 185
Media Type
: Book
Document
: Complete the form below to request more information

Document Request Form

Full Name (required)

Email Address (required)

Contact Number (required)

Postal Address (required)

Message

For security reasons, please enter the letters above in the box
below; please note that the text is case sensitive.