Sport en Politiek

Die naam van die spel is politiek. So was dit nog altyd in Suid-Afrika. Daarom is dit 'n gaar-geryde verweer van baie Suid-Afrikaners dat mense en instansies in die buiteland wat sport en sportboikotte as hefboom teen die Republiek inspan, met 'n politieke spel besig is. Ons het self van sport 'n politieke spel gemaak.

Date
: 28 November 2017
ISBN Number
: 0 909231 63 10
Author
: Kotze, Gert
Year
: 1978
Publication Page
: 138
Media Type
: Book
Document
: Complete the form below to request more information

Document Request Form

Full Name (required)

Email Address (required)

Contact Number (required)

Postal Address (required)

Message

For security reasons, please enter the letters above in the box
below; please note that the text is case sensitive.