Die Wit Blits - Allan Donald - Outobiografie

Allan Donald staan alombekend as die vinnigste blitsbouler in toetskrieket en dwing wereldwyd respek af met sy spoed, veggees en geesdrif vir die spel. As een van slegs vier boulers in die geskiedenis van krieket wat 200 paaltjies ingeoes het in minder as 200 toetse, is Donald een van die troefkaarte in Suid-Afrika se toetssukses sedert hul terugkeer tot die internasionale arena in 1992.

Date
: 06 January 2011
ISBN Number
: 0-7981-3926-9
Year
: 1999
Publication Page
: 287
Media Type
: Book
Document
: Complete the form below to request more information

Document Request Form

Full Name (required)

Email Address (required)

Contact Number (required)

Postal Address (required)

Message

For security reasons, please enter the letters above in the box
below; please note that the text is case sensitive.