Die sielkunde van suksesvolle mededinging in uithouvermoe - sportsoorte

Hierdie boek is geskryf vir sportlui, afrigters en sportwetenskaplikes. Dit behandel die belangrikste sielkundige aspekte wat betrekking het op suksesvolle mededinging op sportgebied. Die inhoud van hierdie teks sal waarskynlik in die toekoms aangevul word namate nuwe beginsels van sportsielkunde ontgin word. Die sportsielkunde-beginsels wat aangebied word, is relevant vir alle sportsoorte.

Date
: 28 March 2011
Author
: Rushall, B,; Potgieter, J
Year
: 1987
Publication Page
: 121
URL Download
Media Type
: Book
Document

Document Request Form

Full Name (required)

Email Address (required)

Contact Number (required)

Postal Address (required)

Message

For security reasons, please enter the letters above in the box
below; please note that the text is case sensitive.